Moviera

Moviera houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering en registratie, opvang en begeleiding en het ontwikkelen van expertise. Klik hier voor meer informatie over Moviera.

Moviera maakt gebruik van een door Phylax opgezet en beheerd WAN om de locaties te koppelen.

Online IT Audit

IT audit

Krijg inzicht in uw ICT opties